05112014 | dankdag met het huisgezin

bijbelverhalen met stickers - boekenvoordeel

bijbeldetective - peter martin en peter kent

kijk en luister - laura zwoferink


Elke dag lezen we uit de Bijbel. 's Morgens uit de kinderbijbel, 's middags met het dagboek en 's avonds een mini-Bijbelstudie - op dit moment uit Jesaja. Vaak lezen we 's avonds maar drie verzen, want er is zoveel in de kanttekeningen en verklaringen over te lezen... 
Standaard is de vraag aan Lev; 'Waar ging het over?' En als wij het niet vragen, herinnert hij ons daar  tegenwoordig fijntjes aan. Een goede gewoonte.
Voor ons is het ook leerzaam, want we moeten daardoor ook zelf elke keer kernachtig kunnen samenvatten waar het in dat gedeelte om gaat, wat het ons te zeggen heeft, wat het zegt over de Heere. Overigens is het dan ook weer niet de bedoeling dat we het altijd begrijpelijk maken voor de kinderen en het er zelf als volwassenen niet meer over te hebben. 

Op woensdag is het onze huisgodsdienstavond. Die benaming klopt eigenlijk niet helemaal, want huisgodsdienst is iets wat ons hele dagelijkse leven omvat en niet één avond. Maar op die avond maken we een werkje bij een bepaald thema. We zien bij Lev dat hij het echt leuk en boeiend vind ook op deze manier bezig te zijn met de Bijbelse verhalen. En dat het ook regelmatig terug komt tijdens een gesprek of voorval. 
We lezen en praten erover. En dan het werkje. Kleuren, tekenen, verven, puzzelen. Of de opdracht. (Vooral erg leuk als papa ook wat moet zeggen of doen.) We zingen altijd een psalm of lied na afloop. Lev vult de laatste tijd ook zijn eigen standaardgebed aan. Soms is het echt om je over te verwonderen, wat hij dan zegt. 
Op dit moment werken we over David en Goliath. Vandaag een uitzondering. Het is dankdag, dus is er een mooie aanleiding om over de preek te werken. 

Noach. Hij vond genade in Gods ogen en dat was ook een zegen voor zijn gezin. Wat een belangrijke opdracht voor ons als ouders! Het eerste wat Noach deed toen hij uit de ark kwam, is God de eer geven. Hij bouwde een altaar. Voor de ogen van zijn gezin. Ook dat stemt tot nadenken. Wat leren wij onze kinderen? Eerst nog even dit en dat... Je zou toch denken dat een huis of de voedselvoorraad prioriteit had. Nee - dat was natuurlijk ook maar betrekkelijk gebleken in het afgelopen jaar - Noach weet dat hij behouden is door het Offer, de beloofde Verlosser. En alleen dat geeft zekerheid in het leven. Dat stemt tot dankbaarheid.
Vanavond zullen we proberen niet alleen te spreken van Gods trouw en zorg - dat ook - maar vooral van dat Offer. Van het behoud uit genade. Van Christus.
Dankdag met het huisgezin. Zoals Noach, daar bidden we om.

Zomaar wat tips. Bij de winkel 'boekenvoordeel' zijn dunne boekjes te koop over Bijbelse verhalen. De tekst strookt niet altijd met de Bijbel, maar we lezen altijd het Bijbelgedeelte erbij. Het boek is vooral leuk door de puzzels, plaatjes en vooral de stickers. 
Onlangs kochten we de Bijbeldetective van Peter Martin en Peter Kent. Dit boek nemen we weleens mee als Lev ook naar de kerk gaat. Op elke plaat is veel te zien en langs de rand staan personen, activiteiten of voorwerpen afgebeeld die je kunt terugvinden in de plaat, met wat informatie erbij. 
Voor de kinderen gebruiken we altijd nog de 'Kijk en Luister-serie' van Laura Zwoferink. Mooie platen, begrijpelijke tekst en ook zo mooi verwoord. 
Kleurplaten pluk ik overal vandaan. Via google zoek ik vaak met Engelse zoektermen als ik niet in het Nederlands kan vinden wat ik wil. Als je kijkt op sites als gelovenisleuk.nl of op 'bijbelfeest' of 'familynights' zoekt, kom je ook heel wat inspiratie tegen (en ook wel eens niet). Meestal begint het in onze voorbereiding met het zoeken van het passende Bijbelgedeelte en de kernboodschap. De rest volgt dan vanzelf.
Ik ken het boekje niet, maar vind dat ze altijd mooie dingen schrijft; Andrea van Hartingsveldt-Moree. Ze schreef ook Gouden gezinsmomenten voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, over een praktische invulling van de huisgodsdienst. 
Het dagelijks leven in de tijd van de Heere Jezus en Het leven in de tijd van de Bijbel zijn ook mooie boeken om te gebruiken. Het geeft je toch een andere - betere - indruk van die tijd en dan kun je de verhalen ook beter plaatsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten