07042015 | beeldend onderwijsZoals velen met mij, praat ik graag over het weer. Wat een heerlijk makkelijk onderwerp is dat toch voor een opening van een gesprek of als er een ongemakkelijke stilte valt. We hopen dat er sneeuw valt, verwonderen ons samen over de onverwachtse hoosbui of zeggen hoe graag we naar buiten gaan nu het zonnetje zich weer regelmatig laat zien. 
Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid. Die van het voorjaar? De kracht van het leven, verwijzend naar de kracht van het nieuwe leven. En dat leven ervaar je als een groter wonder na de dorheid en koude van de winter. 

Hier binnen wisselen we met de tijd mee. De canvasdoek die de met bloed bestreken deurposten voor moet stellen, maakte dit weekend plaats voor het kruis en vooral de overwinning (het gele bovenaan is de kroon). De eerste maakte ik na, het was een doek dat bij mijn oppasadres hing, gemaakt door Anneke Kaai. Ze maakte onder andere prachtige doeken over een aantal Psalmen. De tweede maakte ik na een preek over Johannes 21:19.
Zulk soort doeken zetten me regelmatig aan het denken. Net zoals de tekst van de week, die ik op het bord schrijf. Ik kijk er regelmatig naar en dan laat ik m'n gedachten erover gaan. Mooi is dat het vaak aanleiding geeft tot gesprek met Lev of met vrienden of bezoek bijvoorbeeld. 

Afgelopen week las ik nog dat het echt van toegevoegde waarde is ook beeld te hebben bij het Woord, zolang de beelden de woorden maar niet verdringen. Zo kun je een thematafel gebruiken rondom een Bijbels thema bijvoorbeeld. In de Oud Testamentische godsdienst zien we ook verschillende rituelen en handelingen om de kinderen erbij te betrekken, de uitleg te verduidelijken en het gesprek te openen. Denk aan het Pascha of de stenen hopen bij de oversteek van de Jordaan. (Exodus 12:26 en 27 / Jozua 4:6 en 7).
En nogmaals, ook voor volwassenen is het 'beeld' een makkelijk gespreksonderwerp - net als het weer of de natuur in het algemeen. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat het als volgt; 
Waardoor God van ons wordt gekend?Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in . Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom 1:20; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.
En daarom genieten we van elk seizoen. En daarom halen we de natuur in huis. Geen opmerkingen:

Een reactie posten